Kristiansand Kommunale Bedriftskunstforening

Kunstnerne bak verkene

På denne siden kan du laste ned informasjon om kunstnerne som har laget verk vi har kjøpt inn. Klikk på navnet til kunstneren du ønsker å laste ned CV for.